Monica Carlsson leder AERs jämställdhetsarbete

Vid AERs generalförsamling i Tammerfors återvaldes Monica Carlsson till organisationens styrelse och utsågs dessutom till ny ordförande i jämställdhetskommittén.

-Det är hedrande att få förnyat förtroende som ledamot av byrån och att få leda det viktiga jämställdhetsarbetet. Jag ser arbetet både som en utmaning och förutsättning för utveckling av våra regioner, säger Monica Carlsson i en intervju på Norrbottens läns ländstings hemsida. 

/Andrea Bohman

20 Nov 2008 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information