AER lyfter fram norrbottniskt energiprojekt

North Sweden och Mid Sweden stod den 4 november värd för AER:s Tales from Europe presskonferens - Energising Europe Responsibly: How are the regions tackling the energy challenge?

Under presskonferensen pressenterades fyra projekt som drivs i olika regioner i Europa. Dessa var:

  • The future of cars - second generation biofuel, Norrbotten (Sverige)
  • Energiochi, Abruzzo (Italien)
  • Environmental and Energy Industry Clustering, Noth Hungary (Ungern)
  • Windenergy Noordoostpolder, Flevoland (Nederländerna)

Kenneth Backgård berättade om ETC i Piteå under rubriken The future of cars - second generation biofuel. Målsättningen är att använda spillmaterialet från skogsindustrin, exempelvis rötter, kvistar och mindre träd, till produktion av biodiesel. I dagens Sverige kan upp till 45 procent av användandet av bensin och diesel ersättas av andra generationens bränslen från skogsindustrins biprodukter berättade Backgård.

Projektet Energiochi startades för fem år sedan i den Italienska regionen Abruzzo, tillsammans med utbildningsministeriet och L'Aquila Universitetet. Fokus ligger på frågor som energisparande, förnyelsebar energi, och att skapa miljömedvetenhet hos unga.

Environmental and Energy Industry Clustering är ett projekt som drivs i norra Ungern. I norra Ungern finns det enda miljöklustret i landet. Bioenergiklustret och det decentraliserade energiproduktionsklustret tjänar som modeller för landet. Utöver detta tittar man på utmaningar som sysselsättning och miljöskydd.

Projektet Windenergy Noordoostpolder belyser genomförandet av en paraplyorganisation för nio konsortier som representerar över 100 bönder. Målet är att producera 450 MW genom vindkraft, och detta kommer att ge el till 480 000 hushåll och reducera produktionen av CO2 med 827 kiloton per år.

Besök AER:s hemsida

/CB

05 Nov 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information