Botniska korridoren och den framtida transportpolitiken

Under slutet av förra veckan besökte representanter från Botniska korridoren Bryssel för möte med bland annat Europaparlamentariker Olle Ludvigsson och Ville Itälä, representanter från Europeriska kommissionens generaldirektorat för Transport samt Laura Eiro från Finlands ständiga representation vid EU.
Deltagarna hade även ett möte med de svenska och finska regionkontoren Mid Sweden, North Sweden, Central Sweden, West Finland och North Finland som är berörda i frågan om utvecklandet av den Botniska korridoren.

Under fredagen medverkade deltagarna vid en konferens, anordnad av Europeiska kommissionen, om framtidens transporter.

Konferensens syfte var att samla berörda intressenter för att formulera konkreta förslag inför utarbetandet av den nya Vitboken för EU:s transportpolitik som kommer att revideras under våren 2010.
Ledorden för den nya Vitboken är effektiva, passagerarvänliga och koldioxidreducerade transporter.

Under perioden 17 juni 2009 - 30 september 2009 har en offentlig konsultation funnits tillgänglig på Europeiska kommissionens hemsida där berörda parter har kunnat ta del av Europeiska kommissionens meddelande "Hållbara framtida transporter - Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt Transportsystem" samt kunnat ge sina synpunkter på den framtida transportpolitiken inför revideringen av Vitboken.

Europeiska kommissionens meddelande presenterades under sommaren 2009 och är det första etappen i utarbetandet av den nya Vitboken.

 

Europeiska kommissionens rapport om konferensen

Läs Europeiska kommissionens meddelande

Läs mer om Botniska korridoren

Läs mer om transportkonferensen

 

För mer information, kontakta Anna Utsi; anna.utsi@northsweden.eu

091123

 / Maria Estefors

23 Nov 2009 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information