Energirevolutionen från norra Sverige presenterades i Bryssel

Per Widell deltog i seminariet "From wood to wheel" om energirevolutionen från norra Sverige i förra veckan. Seminariet handlade om hur man i norra Sverige utvecklar framtidens biodrivmedel, gröna kemikalier och fibrer till kläder med skogen som råvara samt hur politiker i norr utvecklar verktyg för grön upphandling för att på så sätt bidra till utvecklingen av nya miljötekniker.

- Det är precis de här frågorna som också diskuteras bland medlemsländerna i EU och det är ju fantastiskt om norra Sverige kan föregå med goda exempel, poängterade Per Widell.

Seminariet samlade drygt 50 personer som bland annat bestod av tjänstemän från generaldirektoratet för energi och transport.

I diskussionen framkom också att tjänstemännen i Bryssel efterlyste ännu aktivare insatser från svenska regionala och lokala politiker som indirekt kan sätta press på politiken i Bryssel.

Seminariet arrangerades av Solander Science Park i Piteå, Processum i Örnsköldsvik och Arena Environmental Focus Västernorrland i samarbete med North Sweden och Mid Sweden. Seminariet var dessutom ett inslag i den återkommande "Green Week" som varje år anordnas av Kommissionens generaldirektorat för miljö.

Läs mer om Processum.

Läs mer om Solander Science Park och besök Solander Symposium i höst

Läs mer om Arena Miljölänet Västernorrland.

/AG

01 Jul 2009 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information