Dags för NSPA Forum

Alla aktörer i NSPA-regionen är välkomna när norra Norge bjuder in till det tredje forumet för regionen, denna gång i Tromsö tisdagen den 18:e och onsdagen den 19:e januari 2011.

Syftet med forumet är främst att skapa en gemensam position för femte sammanhållningsrapporten. Programmet finns på NSPA:s webbplats.

Anmäl dig på http://simpleeventsignup.com/event/4584.

Hotellrum finns reserverade på Rica Ishavshotel. Boka på telefon +47 77 66 64 00, med referensen 7913422.

Det går att flyga med SAS från Luleå och Umeå till Tromsö på tisdag förmiddag så man ankommer 13.25 och hinner till mötet. På onsdag efter mötet kan man flyga från Tromsö kl 14.00 och återkomma till Luleå och Umeå samma kväll. Om ni har problem att boka visa SAS webbplats går det bra att boka via telefon 0770-727 727 utan att betala extra då det beror på ett fel på sidan.

/AG

05 Nov 2010 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information