Chatta med Hahn om sammanhållningspolitiken

Den 21 mars 15.00 - 16.00 kan du chatta med Johannes Hahn, EU-kommissionär med ansvar för regionalpolitik. Temat för chatten kommer att vara EU:s sammanhållningspolitik. Var ska resurser sättas in? Hur kan processen övervakas och vilka prioriteringar ska göras? Chatten är en del av konsultationsprocessen på femte sammanhållningsrapporten.

För att delta i chatten registrerar du dig här och sen kan du logga in 21 mars kl 15.00 och delta i chatten.

Läs femte sammanhållningsrapporten


08 Mar 2011 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information