Kvinnoförening på besök i Bryssel

110428_Kvinnoförening 2

Vid besöket vid North Sweden i Bryssel lärde sig Kvinnoföreningen mer om möjligheter till EU-finansiering för arbetet kring jämställdhet.

Under internationella kvinnoföreningens besök pratade man även om North Swedens arbete och fokusområden och anledningen till att det finns så många aktörer på plats i Bryssel. De åtta medlemmarna från Umeå hade tidigare också besökt Europaparlamentsledamoten Eva-Britt Svensson, ordförande i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt Sveriges Representation till EU samt Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.

De åtta deltagarna har bekostat sin resa till Bryssel själva och hoppas på att deras besök kan ge bättre kunskap om att jobba med EU som arena.  Partnerskap med andra liknande organisationer i andra länder för att kunna driva EU-projekt ihop var en av idéerna som kom upp vid North Sweden-besöket.

/Per Stagnell

29 Apr 2011 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information