EIP om råvaror konferens

Tisdagen den 13 november arrangerar EU-kommissionen en konferens om det europeiska innovationspartnerskapet för råvaror.

Syftet med konferensen är att lansera det europeiska innovationspartnerskapet för råvaror och att inleda arbetet  med innehållet i  Strategisk genomförandeplan (SIP). Konferensen kommer samla deltagare från bland annat råvarutunga industrier, regeringar, organisationer och universitet. Slutsatserna från konferensen kommer ligga till grund för fortsatta diskussioner inom styrgruppen för innovationspartnerskapet för råvaror som börjar sitt arbete i januari 2013.

Bakgrund
Antonio Tajani, EU-kommissionär med ansvar för näringsliv och företagande, uttalade inför arbetet med Europa 2020-målen att: "Vi måste sammarbeta för att nå Europas fulla potential för utvinning av råvaror. Stärkta insatser krävs för att göra Europa världsledande inom prospektering, utvinning, bearbetning och återvinning. Det här arbetet kommer att ligga till grund för Europas förmåga att utveckla dagens och morgondagens teknikområden. Ett sådant innovationsarbete är avgörande för Europas konkurrenskraft, hållbar tillväxt och nya jobb."

Konferensen har följande upplägg:

Teknikbaserade politikområden

Pass 1 - Prospektering, utvinning, bearbetning och återvinning
Tackla innovativa tekniker längs hela värdekedjan för kostnadseffektiv, säker miljömässigt och sund råvaruproduktion (dvs. prospektering, utvinning, bearbetning och återvinning).

Pass 2 - Substitution, alternativa funktioner och material
Utveckla innovativa och hållbara lösningar för substitution av kritiska och knappa råvaror. Den första uppsättningen av prioriterade åtgärder kan härledas från listan över kritiska råvaror och från ekonomiskt viktiga och ekologiskt känsliga applikationer.

Icke-teknikbaserade politikområden

Pass 3 - Att förbättra regelverkets villkor, kunskapsbas och infrastruktur för Europas råvaror.
Bygga och standardisera geologiska data, identifiera och utbyta erfarenheter för att definiera politiken för mineraler, markplanering och reglering i medlemsstaterna. Stödja åtgärder för att främja teknisk excellens och färdigheter som behövs i Europa.

Pass 4 - Att förbättra regelverkets ramvillkor och excellens för Europas återvinningsindustri.
Optimera råvarornas mervärde, förbättra lönsamhet och minska kostnaderna för återvinning genom att öka effektiviteten i insamling, sortering och återvinning av värdefulla råvaror från avfallsflöden. Tillämpa produkt, standardisering och certifiering samt ekonomiska styrmedel.

Pass 5 - Att främja lämpligt internationellt samarbete
Erkänna den globala marknaden för att säkra tillgången till råvaror och främja användningen av miljövänliga utvinning och processteknik, hantera forskning och innovation, förbättra kunskapsbasen och politisk dialog med internationella organisationer.

Läs här för mer information, dagordning och anmälan

För mer information eller frågor,  kontakta  Mona Mansour
Telefon:  +32 (0)2 282 18 28       
Mobil (Belgien):  +32 (0)475 77 39 63       

31 Okt 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information