Euroscola

Vad gör egentligen en EU-ledamot och vilken roll har Europaparlamentet?De senaste 20 åren har unga européer genom Euroscola-projektet fått chansen att för en dag kliva in i Europaparlamentet och lära sig mer om europeisk integration. Efter varje plenarsession möts ungefär 480 gymnasiestudenter i åldrarna 16-18 år i Strasbourg för att på plats diskutera och debattera EU-politik. Läs mer om detta unika projekt på Euroscolas nya webbplats.

 

Euroscola är ett tillfälle för studenterna att diskutera och debattera aktuella frågor med jämnåriga från andra länder. Som arbetsspråk används engelska, franska och tyska.

euroscola

Gymnasieklasser tävlar på nationell nivå om att delta i Euroscola. Urvalet görs av Europaparlamentets informationskontor i medlemslandet.

På Euroscolas nya webbplats hittar du mer information om hur du ansöker och annan praktisk information om Euroscola.

Mer information om Euroscolan hittar du på Europaparlamentet i Sveriges hemsida.

/MB

19 Jul 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information