Ny kommissionär Borg

Tonio Borg, konservativ politiker från Malta, är ett steg närmare att bli EU-kommissionär för folkhälso- och konsumentfrågor när han godkändes onsdagen den 21 november i EU-parlamentets omröstning.

121121 Tonio BorgBorg nominerats av Malta till att bli den avgångne kommissionären John Dallis efterträdare och godkändes med 386 ja-röster mot 281 nej-röster och 28 nedlagda röster efter en omdebatterad kandidatur.

Den påtänkta kommissionären har kritiserats för sina värderingar och inställning till bland annat abort och homosexuellas rättigheter.

Ledamöter i parlamentets utskott grillade Tonio Borġ i en utfrågning förra veckan. På deras begäran skickade han sedan in en skriftlig förklaring om att han tänker fullt ut respektera EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, tobakslagstiftning och kvinnors och HBT-personers rättigheter.

Nu väntas därmed att det blir Borg som bli slutgiltigt utnämnd av EU-ländernas ministerråd under de kommande dagarna. Efter det kan han börja sitt nya jobb som EU-kommissionär för folkhälso- och konsumentfrågor och lämna sitt nuvarande jobb på Malta som utrikesminister.

Läs mer på EU-parlamentets hemsida

/MB

21 Nov 2012 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information