Aktivt och hälsosamt åldrande

Kommissionen tar ett samlat grep om de utmaningar som Europa står inför vad gäller den åldrande befolkningen genom att samla alla aktörer och EU:s verktyg. Europeiska innovativapartnerskap(EIP) syftar till att utbyta erfarenheter och att hitta gemensamma lösningar på ett snabbare, effektivare och mer involverande sätt. Den del av initiativet som adresserar problemen med den åldrande befolkningen välkomnar nu nya partners.

Med de europeiska innovationspartnerskapen (EIP) vill kommissionen uppmuntra innovativa lösningar på utmaningarna med klimat förändringar, energi, matsäkerhet och den åldrande befolkningen. Dessa utmaningar som hela Europa står inför utgör även affärsmöjligheter för den privata sektorn som kan bidra till lösningar, uppmanar kommissionen. Utmaningarna med den åldrande befolkning adresseras i Initiativet Det europeiska Innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande(EIP) som nu välkomnar nya partners.

Partnerskapet innehåller sex aktionsplaner som riktar sig mot problem som finns för människor och samhällen i Europa;

  • Utskrivning av receptbelagd medicin och enklare hantering för de äldre
  • Förebygga fallskador
  • Förebygga funktionell nedsättning 
  • Integrerad vård
  • Självständigt boende
  • Åldersvänliga miljöer

Inom varje aktionsplan upprättas en aktionsgrupp  kan samverka för att finna lösningar som kan förbättra de äldres livskvalitet så att de kan delta i samhällslivet och att minska trycket på hälso- och sjukvården  för att i  bidra till en hållbar tillväxt.

De problem som adresseras med europeiskt innovationspartnerskap är EU:s prioriterade målsättning. Aktionsgrupperna vill samla alla aktörer som är berörda av problemet för att ta ett samlat grepp och använda alla befintliga verktyg som EU besitter. Det innebär att samla alla offentliga aktörer med ansvar för vård och välfärdsfrågor så väl som vårdgivare och privata aktörer som är berörda eller kan bidra med lösningar på utmaningarna. Det samlade greppet inbär också att samordna EUs institutioner och insatser som annars kan vara spretiga och löpa parallellt. Partnerskapen innebär dels en utmaning att hitta de bästa lösningarna men även möjligheten att lära av varandra för den bästa praktiken.

Kommissionen har tidigare lanserat satsningar som uppmuntrar till Utvecklingen av E-hälsa som en framtidssektor inom sjukvården, ett område där Norrbottens Läns Landsting är bland de mest framstående i världen. E-hälsa innebär vård som ges med distansöverbryggande lösningar och kan ses som en naturlig lösning med tanke på vår glesa befolkning som kräver praktiska lösningar. De lösningar och erfarenheter som finns i vår region kan vara överförbara och intressanta för andra regioner inom ramen för aktionsgrupperna i europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande (EIPAHA), inte bara i glesbefolkade områden.

Anmälning till projektet görs vi nätet och länken nedan, fram till den 15 februari 2013.

Läs mer om det Europeiska Innovativa Partnerskapet för Aktivt och hälsosamt åldrande

/Niklas Johansson

06 Feb 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information