Anbudsförfrågan LNG

EU-kommissionen har utlyst en anbudsförfrågan om LNG-bränslen för fartyg samt tillhandahållande av LNG-infrastruktur.

Anbudsinfordran avser en upphandling av konsulttjänster för framtagande av en "Studie för  fullbordande av en EU-ram för LNG-drivna fartyg och tillförsel av bränsleinfrastruktur". Studien avser de återstående delar av verktygslådan. Anbudet  delas upp i 4 delar. Värdet av upphandlingskontraktet uppgår till 1 miljon Euro. 

Deadline för inlämnandet av anbudsinfodran är 16/12/2013.

Handlingar och underlag för att delta i anbudet finner du på följande länkar:

08 Nov 2013 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information