EU inrättar vetenskapsråd

EU-kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, har presenterat ett nytt forsknings- och teknologiråd. Rådet ska fungera som informell rådgivare till EU-kommissionen och hade sitt första möte den 27 februari.

- Vetenskap och innovation är viktiga drivkrafter för den europeiska konkurrenskraften, den ekonomiska tillväxten och skapandet av nya arbetstillfällen. Detta expertråd kommer att fokusera på vetenskap- och teknikrelaterade ämnen som är av övergripande karaktär, med en tydlig samhällelig dimension. Det kommer att identifiera de frågor av värde där vetenskap, forskning och innovation kan bidra till att stödja framtida utveckling i Europa, sa Barroso vid mötet.

Skapandet av rådet följer på utnämnandet av Anne Glover till EU-kommissionens chefsrådgivare i vetenskapsfrågor 2012. Syftet är att skapa en mer forskningsbaserad politik som ska främja kunskapen om vetenskap i samhället och industriallisera vetenskapliga upptäckter.

Rådet består av en grupp experter som var och en är experter inom sitt område och har alla blivit utnämnda av Anne Glover. Med i rådet är svenske Alan AtKisson som är expert inom hållbar innovation och ledarskap.

Medlemmar i rådet är följande:

Alan AtKisson (Sverige)
Ferdinando Beccalli-Falco (Italien)
Victor De Lorenzo (Spanien)
Tamás F. Freund (Ungern)
Susan M. Gasser (Schweiz)
Søren Molin (Danmark)
Joanna Pinińska (Polen)
Alexandre Tiedtke Quintanilha (Portugal)
Ortwin Renn (Tyskland)
Riitta Salmelin (Finland)
Pat Sandra (Belgien)
Hans-Joachim Schellnhuber (Tyskland)
Roberta Sessoli (Italien)
Cedric Villani (Frankrike)
Ada E. Yonath (Israel)

Läs pressmeddelandet

Mer information om Alan AtKisson

/ Eric Lundvall

04 Mar 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information