EU:s nya program för konkurrenskraft hos företag och SMFs

Den 26 september godkände Europaparlamentets utskott för Industri, Forskning och Energi ett nytt program för att främja konkurrenskraften hos företag och små och medelstora företag; Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME). Kärnan i COSME är att förbättra tillgången till finansiering, speciellt för små och medelstora företag (SMF) samt uppmuntra människor att starta företag eller utöka sin befintliga marknad.

COSME ersätter Konkurrenskraft- och innovationsprogrammet (CIP) från och med den 1 januari 2014 och gäller under programperioden 2014-2020. Europeiska kommissionen, med kommissionären för näringsliv och företagande Antonio Tajani i spetsen, har de senaste åren velat satsa mer på företagande och industri, vilket kommissionär Tajani har kallat för "den riktiga ekonomin". Med COSME vill kommissionen underlätta för entreprenörer, de som vill starta eget samt EU-ländernas myndigheter genom mer stöd i deras arbete med att utarbeta och genomföra politiska reformer.

Enligt kommissionen kommer COSME att säkerställa kontinuiteten hos initiativ och åtgärder som, baserade på resultat och lärdomar från tidigare program, redan vidtagits t.ex. Enterprise Europe Network. Tanken är att COSME ska förenkla förvaltningen av programmet så att det blir enklare för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering och marknader utanför sina hemländer. Det ska i sin tur leda till en mer framträdande roll för egenföretagare och affärsutveckling, vilket "är av avgörande betydelse för att vi ska kunna övervinna krisen" enligt kommissionär Tajani. COSME är också utformat för att uppmuntra ungdomar att bli egenföretagare.

COSME programmet kommer fokusera på fem åtgärder 
•  Tillgång till finansiering för SMFs genom finansiella instrument som t.ex. riskkapital för företag i uppstartsfasen och lånegarantier som täcker lån upp till 150.000 euro för alla typer av företag.
•  Enterprise Europe Network startades som en del av CIP och kommer fortsätta under COSME. Nätverket länkar samman över 600 organisationer för företagsstöd i 60 länder. De tillhandahåller information och en bred vidd av gratis kvalitetstjänster, t.ex. gratis hjälp att hitta möjliga källor till EU finansiering, i syfte att öka företagens konkurrenskraft.
•  Arrangera ett brett spektrum av aktiviteter årligen under programperioden 2014-2020 för att uppmuntra gränsöverskridande nätverk, att dela god praxis samt expandera och utveckla sina affärsmöjligheter. Vissa aktiviteter kommer att inrikta sig på speciella grupper inom SMF, t.ex. unga företagare.
•  Förbättra förutsättningarna för företagens konkurrenskraft genom att studera och ta lärdom av de studier och analyser som görs om politiken och dess utförande på regional och nationell nivå. Vilket ska ge enklare och effektivare regelverk för företag samt hjälpa myndigheterna i medlemsländerna.
•  Förse SMF med underlag för att göra affärsexpansioner både i Europas inre marknad men även utanför unionen. Internationell samverkan kommer att främjas i syfte att minska skillnaderna i regelverk och företagsklimat mellan EU och EU:s handelspartners. Exempelvis kommer avgiftsfria tjänster som t.ex. IPR helpdesk i Kina som hjälper till med ärenden som handlar om immateriella rättigheter och relaterade frågor, fortsätta tillhandlahållas.

COSME antas få ca 2,5 miljarder euro i budget under programperioden 2014-2020 och förväntas ge stöd till 39.000 företag varje år. Slutgiltiga besked om budget för programmet kommer efter att Europeiska unionens råd (Ministerrådet) och Europeiska parlamentet röstat om EUs långtidsbudget.

Läs mer om COSME här 

För mer information kontakta Mona Mansour

/Jennie Larsson

09 Okt 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information