Förbättrad finansiering för små och medelstora företag

I Europa står små och medelstora företag, så kallade SMF, för 98 % av alla företag.  För att Europa ska återhämta sig behövs SMF. Men för att företagen ska kunna växa och utvecklas måste de också få finansiering. Det säger Antonio Tajani, kommissionär med ansvar för industri och entreprenörskap som har lanserat en webbportal där alla finansieringsstöd för SMF finns listade.

Tajani sa vid lanseringen:

Tillgång till finansiering av SMF är fortfarande svårt och är en av de främsta orsakerna till den nuvarande ekonomiska nedgången. Därför har vi för avsikt att förstora våra lånegarantier till små och medelstora företag inom ramen för det nya COSME-programmet från och med 2014. Varje euro tillägnad våra garantier har makten att stimulera, i genomsnitt, 30 euro i banklån. Detta är avgörande för EU:s jobbmotor, SMF, som skapar 85 % av alla nya jobb.

2012 finansierade Europeiska investeringsbanken med 13 miljarder euro, därutöver bidrog EU-kommissionen genom Konkurrenskrafts- och innovationsprogrammet (CIP) med 1,1 miljarder Euro, som gav företagen mer än 15 miljarder Euro i lån. Dessa stöd hjälpte över 220 000 små företag runt om i Europa.

Lånegarantierna från CIP används för att företag som inte ha möjlighet att få lån av banken ska kunna få en säkerhet och beviljas lån.

Läs pressmeddelandet

Besök finansieringsportalen

/ Eric Lundvall

13 Maj 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information