Hur vill du att EUs budget ska spenderas

Regionkommittén har på initiativ av ministerrådet initierat en konsultation om hur EU:s budget under 2014-2020 bäst bör spenderas med hänsyn till lokala och regionala administrationer. 13 juni hölls ett möte i Bryssel där berörda parter lade fram sina ståndpunkter. Det finns också möjlighet att delta i samrådet skriftlig.

Det kommande litauiska ordförandeskapet som tar över ordförandeskapet efter Irland 1 juli har bett regionkommittén att samla in åsikter om hur EU:s pengar bäst bör användas för att komma regioner och lokala enheter till gagn. Det är lokala och regionala myndigheter som har möjlighet att finansiera och driva projekt som kan bidra till att uppfylla EU 2020 målen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till deras erfarenheter redan vid budgetförhanslingarna, enligt regionkommittén och ordförandeskapet.

Med samrådet vill de finna vägar att minska myndigheternas administrativa börda och effektivisera investeringar.

Regionkommittén anordnade 13 juli ett möte där berörda parter deltog och framförde sina åsikter om budgetens användning. De ger också möjligheten att besvara ett frågebatteri och delta skriftligt i samrådet. Se dokumenten nedan för information om hur du deltar i samrådet.

Se regionkommitténs hemsida för mer information

Hämta inbjudan till konsultationen

Hämta frågorna som regionkommittén efterfrågar svar på under samrådet

/ Niklas Johansson

 

11 Jun 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information