live Europaforum

Europa forum Norra Sverige XIX tar sats inför 2014-2020 med startskott 23-24 oktober i Umeå. EU:s fonder, prioriteringar och möjligheter diskuteras i veckan när 150 politiker och tjänstemän från de fyra nordliga länen kraftsamlar och utbyter kunskaper inför EUs budgetperiod 2014-2020. I direkt anslutning till Europaforum, med invigning kvällen den 24 oktober, arrangeras forum för vårt nordiska regionsamarbete (NSPA, Northern Sparsely Populated Areas).

Programmet innehåller gäster från EU-parlamentet, EU-kommissionen, OECD, Sveriges regering och många fler.

Följ Europaforum live på webben

Läs mer om Europaforum Norra Sveriges

Lär mer om NSPA-nätverket

/MB

24 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information