Nationella påverkansplattformar

VINNOVA tar emot ansökan inom utlysningen Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Utlysningen ger möjlighet att söka bidrag för att utveckla nationella påverkansplattformar för att påverka inriktningen på Europeiska unionens (EU) kommande ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Plattformarna kan koordineras av högskolor, universitet, företag, forskningsinstitut, offentliga aktörer eller andra former av juridiska personer. Utlysningen omfattar såväl framtagande av nya nationella påverkansplattformar från grunden (erbjudande A), som verksamheter inom existerande plattformar (erbjudande B). För utlysningen finns avsatt en budget på 8 miljoner kronor.

Läs mer om utlysningen

/ Lars Wikman

15 Maj 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information