North Sweden uppmärksammar Europaveckan

Europadagen kommer att uppmärksammas av Europa Direkt kontoren i Norr- och Västerbotten. Mikael Janson, direktör North Sweden, kommer att delta i uppmärksammandet i Luleå och Umeå den 7 maj för att tala om hur regionens intressen bevakas i Bryssel.13-04-2013-frukostseminariu

Europaveckan i Norrbotten och Västerbotten arrangeras varje år i maj av Europa Direkt Västerbotten och Norrbotten. Syftet är att visa på EU:s betydelse för norra Sverige och lyfta fram aktuella och viktiga frågor i Europa, i år är det 6-8 maj som gäller.

Mikael Janson kommer att delta i ett frukostseminarium i Luleå på Elite Hotel i Luleå kl 08.00-09.00, kaffe och smörgås serveras från 07.30.  I Skellefteå deltar Mikael Janson i ett lunchseminarium, platsen är Stadsbiblioteket och tiden är 12.30-13.30. Se länk nedan för fullständigt program för arrangemangen i norra Sverige.

Europadagen, eller Europeiska unionens dag, infaller den 9 maj då det var denna dag 1950 som Robert Schuman föreslog att kol och stålindustrin i Frankrike och Västtyskland skulle samarbeta med för att bevara freden i Europa, något som senare bildade Kol och stålunionen och utvecklades till att bli Europeiska unionen.

Europadagen firas runt om i Europa. I Stockholm uppmärksammas dagen den 6:e maj av flera arrangörer som sammarbetar. I Bryssel uppmärksammas dagen med Open Doors evenemanget med öppet hus vid EU- institutionerna.

Se det fullständiga programmet för Europaveckan i Norr- och Västerbotten

För mer information kontakta Europa Direkt Norrbotten eller Europa Direkt Västerbotten

/ Eric Lundvall

30 Apr 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information