Ny handlingsplan för att stärka företag och företagskulturer

EU-kommissionen släppte den 9 januari en handlingsplan för att stärka företag och företagskulturer i Europa.

I handlingsplanen betonar EU-kommissionen hur viktig utbildning är för att uppmuntra till företagsamhet och hänvisar till en studie som visar på att elever som läst entreprenörskap i gymnasiet eller grundskolan startar betydligt fler företag än de som inte haft företagsutbildning på schemat. 

För att ta tillvara på entreprenörernas drivkraft har EU-kommissionen listat 6 nyckelområden för att förbättra företagsmiljön: 

  • Tillgång till finansiering
  • Stöd under de viktiga faserna i företagets livscykel
  • Att frigöra nya affärsmöjligheter för den digitala åldern
  • Enklare företagsöverlåtande
  • Ge företagare en andra chans efter konkurser
  • Förenkla administrativa krav på företagen


Man inför också flera riktade åtgärder mot unga, kvinnor, äldre, invandrare och arbetslösa.

Läs pressmeddelandet här

Läs hela handlingsplanen här

/Johan Leymann 

15 Jan 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information