Så kan North Sweden påverka EU

Vad gör North Sweden i Bryssel? Hur går diskussionen om EU:s budget? Blir det någon Norrbotniabana? 

Frågorna var många då Mikael Janson, direktör på North Sweden, var inbjuden av Europa Direkt-kontoren i Norrbotten och Västerbotten på seminarier i Luleå och Skellefteå under Europaveckan .

North Sweden har i uppdrag att jobba med regional utveckling med koppling till EU-frågor. Det innebär att skapa nätverk, vara med på möten och informera om Västerbottens och Norrbottens förutsättningar och potential i EU för att EU:s beslut ska bli så bra som möjligt för våra regioner.

Europadagen mikael

- Att EU-kommissionen skulle ha lagt sitt förslag om en extra miljard i stöd till Övre Norrland och de glesbefolkade områdena hade nog inte varit möjligt utan samarbetet inom Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), som är ett samarbete mellan Norra Sverige, Nordöstra Finland och Norra Norge.  Där har vi jobbat hårt med att informera EU varför vi behöver pengarna, hur våra förutsättningar ser ut och vad vi har tänkt göra med pengarna för att utveckla våra regioner, säger Mikael Janson.

Även Botniska korridoren, med Norrbotniabanan, hade varit mycket svårare att få med på EU:s kartor över Europas viktigaste transportlänkar att satsa på. Det säger även EU-kommissionen själv, att utan det regionala arbetet så hade de inte lagt det nuvarande förslaget, fortsätter Mikael Janson.

Det är nödvändigt att vi befinner oss i Bryssel, då det är här de personer som jobbar med EU finns och vi har möjligheten till att skapa möten och delta i nätverk och informera om regionens förutsättningar och uppfattningar. Att befinna sig på plats i Bryssel, där EU:s institutioner finns, ger möjlighet för Västerbotten och Norrbotten att vara på toppen av EU, mitt i EU.

Regionala perspektivet viktigt för att bra beslut ska bli möjligt på EU-nivå

Det är svårt för EU-kommissionen att lägga fram förslag som är bra för alla 500 miljoner invånare i EU och kunna hålla koll på och veta alla fakta om varje områdes förutsättningar. EU-kommissionen måste få information från regionerna om hur förslagen kommer att påverka dem, då förutsättningarna skiljer sig mellan en region i Södra Spanien och vår region i Norra Sverige. Därför är det viktigt att North Sweden är på plats för att ge denna pusselbit av information och vara en del av det demokratiska pusslet.

- Vi är den regionala nivåns spindel i nätet, såväl i det regionala nätverket som på EU-nivå, och på uppdrag av våra huvudmän framför vi Västerbottens och Norrbottens synpunkter till EU. EU-kommissionen och Europaparlamentet är väldigt öppna för att lyssna på de regionala perspektiven för att besluten i slutänden ska bli så bra som möjligt för alla.

Media var även på plats för att intervjua Mikael Janson vid seminariet. Följ länkarna nedan för att läsa mer samt lyssna på P4 Norrbottens morgonprogram där Mikael Janson var inbjuden:


NSD:  http://www.nsd.se/nyheter/kiruna/artikel.aspx?ArticleId=7645902

Nordnytt: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/nordnytt/article1204675.svt

P4 Norrbotten: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/190210?programid=229 (spola fram ca 1h 15 min och 25 sek)

/MB

15 Maj 2013 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information