Sverige tilldelas 1,8 miljarder Euro inom Europeiska struktur- och investeringsfonder 2014-2020

Efter den politiska överenskommelsen i juli i år så har EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik publicerat en beräkning om hur mycket pengar varje medlemsstat får enligt Europeiska struktur- och investeringsfonderna 2014-2020.

Sverige tilldelas 17 miljarder kronor och  som North Sweden tidigare har kunnat redovisa kommer Sverige att få ta del av en ungefär lika stor summa i nuvarande period som kommande period 2014-2020. Sverige tilldelas enligt EU-kommissionen 17 miljarder kronor i utvecklingsmedel för programperioden 2014-2020  eller 2,5 miljarder kronor per år från de Europeiska struktur- och investeringsfonderna.

Denna beräkning är dock baserad på det förslag som ligger framme för Europaparlamentet att ta ställning till gällande långtidsbudgeten i september/oktober.

Arbetet med att ta fram det nationella regionalfondsprogrammet är inte klart, men regeringen har beslutat att 85 % av medlen kommer att fördelas via 8 regionala program som täcker geografiska områden där Norrbotten och Västerbotten utgör området Övre Norrland. Resterande 15 % kommer att fördelas via ett nationellt reformprogram.

Som förslaget ser ut så kommer budgeten för Europeiska struktur- och investeringsfonderna att minska med runt 8,5 % mot nuvarande period. Även om den totala summan minskar, så ökar Sveriges tilldelning något. För Spaniens minskar tilldelning  med 9 miljarder Euro från nuvarande period till kommande period. Polen får precis som för nuvarande period den största tilldelningen och de får även sin budget utökad med ytterligare 5 miljarder Euro.

Läs North Swedens tidigare nyhet om regeringens beslut om fördelningen av strukturfonderna.

Mikaels "State of Play" om Europeiska struktur- och investeringsfonden, 26/6 2013. 

Mer information om fberäkningen av Europeiska struktur- och investeringsfonderna  2007-2013 och 2014-2020.

/Filip Ingelström

04 Sep 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information