Ta del av VINNOVAs informationsturné om Horisont 2020 på webben

VINNOVA har under hösten varit ute på informationsturné med anledning av EU:s nya forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 som startar 2014. VINNOVA var den 3 oktober på Umeå Universitet och för dem som inte hade möjlighet att närvara, men är intresserad av informationen så finns den nu att ta del av på webben.

Träffen på Karolinska Institutet (KI) den 10 oktober i Stockholm spelades in och har nu blivit publicerat på VINNOVAs hemsida. Informationen i videon är på engelska.

Till inspelningen 

/Filip Ingelström

06 Nov 2013 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information