EU-kommissionen lanserar ny forskningsportal

JCR:s webbsida Science Hub är en plattform där allt vetenskapligt material som produceras av EU-kommissionens interna forskningsservice och dess forskningsinstitutioner runt om i Europa publiceras. 

Plattformen erbjuder material publicerat inom tio olika vetenskapsområden där ett brett utbud av forskningsfrågor ingår.  De övergripande forskningsområdena omfattar bland annat ekonomi och det monetära samarbetet, miljö och klimatförändring samt hälsa och konsumentskydd.

Science Hub är en del av EU-kommissionens policy för öppenhet och tillgänglighet. Det vetenskapliga material som tas fram av JCR fungerar ofta som underlag i den politiska beslutsprocessen, och ska därför vara tillgänglig för allmänheten att ta del av.

Besök webbplatsen för Science Hub

/Åsa Fors

03 Jun 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information