Europaparlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet

Den 26:e februari gjorde Europaparlamentet sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Parlamentet vill öka tågsektorns servicekvalitet samt skapa påtagliga förbättringar för passagerare. Förslaget kommer diskuteras i Ministerrådet under mars.

Europaparlamentet har gjort sin första läsning av en del av fjärde järnvägspaketet. Syftet med järnvägspaketet är att förbättra kvalitén för tågresenärer och minska fragmenteringen av den inre marknaden när det kommer till tjänster för tågpassagerare. Parlamentet vill se att konkurrensen om att erbjuda bättre tjänster för tågpassagerare bör bli större, att nationella myndigheter som ger kontrakt för tågtjänster till en ensam operatör måste motivera detta eller upphandla kontraketet.

Offentliga tjänstekontrakt inom sektorn bör vara tidsbegränsade och myndigheter som tilldelar kontrakt till önskad tågoperatör ska motivera detta utifrån olika effektivitetskriterier, bland annat punktlighet, kostnadseffektivitet, kundnöjdhet anser ledamöterna. Operatörerna bör även uppfylla nationella, regionala och lokala sociala standarder för arbetsvillkor som ska överföras vid byte av operatör. De ska därtill uppfylla relevanta kollektivavtal och garantera rimliga anställnings- och arbetsvillkor.

Syftet med de nya reglerna är att skapa likvärdiga möjligheter för nya operatörer att ta sig in på marknaden samt att ge dem likvärdig tillgång till järnvägsinfrastrukturen. För att mindre operatörer ska få bättre förutsättningar att konkurrera om offentliga kontrakt ska storleken på dessa begränsas. Storleken begränsas genom att fastställa ett minsta antal kontrakt som måste tilldelas i varje medlemsland baserat på trafikvolym.

Omröstningen var den första läsningen av förslaget. Förhandlingar med ministerrådet kommer att fortsätta.

Läs mer om beslutet

För mer information kontakta Mona Mansour, Senior Adviser, ansvarig för transportpolitik, North Sweden European Office.

/Jessica Wikström

 

 

11 Mar 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information