Små och Medelstora Företag i Horisont 2020 – informationsdag i Bryssel

24 januari deltog North Sweden i en informations- och nätverksdag i Bryssel, med fokus på Små och Medelstora Företag (SMF) deltagande i Horisont 2020.  H2020, EU:s nya forskning- och innovationsprogram, med en budget på 80 miljarder Euro för perioden 2014-2020,  ger stora möjligheter för Norra Sveriges SMF att ta plats på EU-arenan. 

Norrbottens och Västerbottens SMF har stora potentialer att öka sitt deltagande på den Europeiska arenan, genom att i större utstäckning utnyttja t.ex. strukturfonderna för att bygga "kapacitet" och stärka sina relationer med andra Europeiska aktörer och därmed företagens internationella konkurrenskraft.

SMF finansieringsmöjligheter inom Horisont 2020
SMF kan delta i alla delar inom H2020, men det finns även ytterligare ett "instrument" där enbart SMF kan söka, även om t.ex. universitet och forskningscentrum kan delta som underentreprenörer  och sammarbetspartner.  Likaså kan ett enskilt företag söka, utan samverkan med andra europeiska parter, inom utlysningarna som är "bottom-up", dvs. det är företagens egna idéer som utvärdereas och är utgångspunkt för alla ansökningar. Målet är att handläggningstiderna ska vara kort, från inlämnad ansökan till beslut/projektstart ska det ta ca 3 månader.

Huvudfokus är marknadsnära projekt - så som prototyper, testning, demonstration, piloter och marknadsvalidering samt kommersialisering - som finansieras via H2020 med 70 % för alla kostnader (i mer forskningsdrivna projekt upp till 100 % finansering även för SMF). För första steget i ett projekt förekommer även bidrag i fast klumpsumma.

Vilka företag kan ansöka?
Företag som kan söka finansiering inom H2020 är SMF (färre än 250 anställda) mikroföretag (upp till 10 anställda) och "start-up" företag.

Utförligare definitioner för ansökande finns här.

Mer och information - inkl. om kommande utlysningar och informationsdagar - finns t.ex. på H2020 "Participant Portal"  där det inom kort även kommer att finnas en särskild "sektion" för SMF.

Kontakta gärna Lars Wikman, North Sweden för ytterligare information och diskussioner kring regionala EU strategier för SMF inom H2020.

Läs North Swedens tidigare nyhet om Horisont 2020: här

/Lars Wikman

29 Jan 2014 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information