Tyck till om standardisering av klimatavtryck i transportsektorn

Det finns idag många initiativ både på EU- och global nivå för att identifiera klimatavtryck inom transportsektorn. Befintliga verktyg visar många skillnader och inkonsekvenser vid mätning av klimatavtryck och en enhetlig definition saknas. EU-kommissionen vill därför konsultera aktörer om standardisering och harmonisering av definition av klimatavtryck vid gods- och passagerartransporter. Samrådet pågår mellan 21 mars och 13 juni 2014.

Vad är klimatavtryck?

Klimatavtryck är en metod för att generera data om växthusgaserutsläpp från transporter på en samlad nivå på företag eller mer detaljerad nivå som leverans av ett paket eller en enskild passagerares resa. I ett frågeformulär bestående av 53 frågor vill EU-kommissionen samråda med företag, myndigheter, den akademiska världen, föreningar och andra aktörer som har ett intresse i frågan om standardisering och harmonisering av klimatavtryck för gods- och passagerartransporter.

Vitbok om transportsektorns utmaningar

2011 publicerade EU-kommissionen en vitbok om transportsektorns utmaningar att minska sina utsläpp av växthusgaser under de kommande decennierna. Ett av initiativen i vitboken var att "främja branschbaserade certifieringssystem för växthusgaser och utveckla gemensamma EU-standarder för beräkning av det koldioxidavtryck som varje enskild passagerar- eller godstransport lämnar, med olika versioner anpassade till olika användare som t.ex. företag och enskilda personer". Det är med utgångspunkt initiativet som EU-kommissionen nu genomför ett samråd.

Genom en standardisering och harmonisering av klimatavtryck vill EU-kommissionen göra det möjligt för konsumenter och företag att jämföra olika typer av tjänster och färdsätts klimatavtryck, vilket idag är begränsat eller inte möjligt på grund av användandet av olika metoder och definitioner.

Delta senast 13 juni här

/Jessica Wikström

25 Mar 2014 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information