2015 European Social Innovation Competition

Sitter du inne på en idé som kan bidra till en mer socialt hållbar tillväxt inom Europa? I så fall har du nu chansen att erhålla internationell uppmärksamhet samt upp till 50 000 euro i prispengar när EU-kommissionen arrangerar European Social Innovation Competition 2015.

Syftet med tävlingen, som lanserades den 23 mars, är att uppmärksamma och stötta personer och organisationer med nytänkande och banbrytande idéer till sociala innovationer. EU-kommissionen menar att unionen behöver tillväxt som är långsiktigt hållbara, inte bara ur en ekonomisk utan också social synvinkel – och därmed kan leda till social utveckling för både medborgare, myndigheter och företag. 

Temat för årets upplaga av tävlingen är ”Nya sätt att växa” och deltagarna uppmanas att lämna in idéer som kan utmana och utveckla Europas tillväxtmodell, exempelvis genom att:

Utmana antagandena som ekonomisk tillväxt vanligtvis vilar på,

Ifrågasätta försörjningskedjan, produktions- och leveranssätt och användandet av sedvanliga produkter och tjänster,

Ge upphov till nya teknologier eller föreslå ett smartare användande av befintlig teknologi till nytta för samhället,  

Generera nya lösningar och tillvägagångssätt för att bemöta samhälleliga utmaningar i dag och i framtiden.

 

Tävlingen är öppen för samtliga fysiska och juridiska personer (med undantag för offentliga förvaltningar) inom EU eller något av länderna som deltar i unionens sektorsprogram för forskning och innovation – Horizon 2020. Bidrag lämnas in via ett onlineformulär och kan så göras fram till den 8 maj 2015.

Ta del av all nödvändig information om tävlingen (EU-kommissionens hemsida).

 

/Kalle Eriksson

16 Apr 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information