EU vill se Junckerfonden samverka med EU:s struktur- och investeringsfonder

EU-kommissionen ser stora möjligheter om medel från Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI–fonder) kombineras med medel från Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), fonden som inrättas genom den så kallade Junckerplanen.

Den 14 december antog EU-kommissionen en rapport om tillskott från Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI–fonder) till EU:s tillväxtstrategi, investeringsplanen och EU-kommissionens prioriteringar för det här årtiondet. Rapporten innehåller också resultaten av förhandlingarna med samtliga medlemsstater om partnerskapsavtal och program samt de viktigaste utmaningarna för varje land.

– Vice ordförande Jyrki Katainen, ansvarig för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, säger: "Det finns en enorm potential att kombinera ESI fonderna och investeringsplanen för Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI), men de lokala och regionala myndigheterna kanske inte är medvetna, det är därför som EU-kommissionär Creţu och jag snart kommer att utfärda riktlinjer för komplementaritet av fonderna, för att se till att medlemsstaterna till fullo utnyttjar dessa nya möjligheter. "

– Behovet av ESI-fonderna växer, i och med att de nationella och regionala investeringarna minskar, säger EU:s regionkommissionär Corina Creţu. Fonderna stöder EU:s återgång till en hållbar välfärd fullt ut genom att fokusera på de mest lovande sektorerna, skapa mer sammanhållning och konvergens i EU och hjälpa regionerna och städerna att omsätta invånarnas kunskaper och idéer i praktiken. Nu är det upp till EU-länderna att förvalta fonderna och investera pengarna så effektivt som möjligt så att målen i meddelandet kan nås. 

Mellan 2014-2020 kommer fonderna bland annat investera 121 miljarder euro i forskning och innovation, ICT och stöd till små företag i hela Europa. Två miljoner företag kommer att stödjas direkt av fonderna för att öka sin konkurrenskraft och öka sin forsknings- och innovationskapacitet. Nästan 15 miljoner hushåll kommer att ha tillgång till snabba bredbands tack vare Europeiska regionala utvecklingsfonden, medan nästan 20 miljoner människor på landsbygden kommer att ha nya eller förbättrade IT-tjänster och infrastruktur med stöd av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

För att säkerställa maximal insyn för allmänheten, inleder EU-kommissionen i dag en ny Open Data Platform for ESI fonderna att visa framsteg i genomförandet av ESI fondernas program.

Läs mer här.

/ Alexandra Strömbäck 

16 Dec 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information