Informationsmöten ESF övre norrland

Under juni månad öppnar höstens utlysningar av den Europeiska socialfonden (ESF). Med anledning av detta kommer ESF-rådet för Övre Norrland att åka runt i Norr- och Västerbotten för att hålla ett antal dialog- och informationsmöten. Syftet med dessa möten är att inspirera och berätta om de potentiella vinster socialfondsprojekt kan ge. Dessutom är dessa möten en möjlighet för intresserade aktörer att ta del av tips och idéer för att sedan kunna göra så bra ansökningar som möjligt.

Ansökningsperioden som nu öppnar stänger igen i september och projekten kan starta i januari 2016. Det första mötet kommer att hållas i Jokkmokk den 8 juni, sedan väntar möten även i Gällivare, Kiruna, Pajala, Övertorneå, Lycksele, Umeå och Luleå. 

För mer information om dessa möten eller övriga frågor hänvisas till ESF-rådet Övre Norrlands hemsida eller Mats Lejon på telefon: 0920 384 85. 

 

/Kalle Eriksson

03 Jun 2015 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information