North Sweden medverkande på Design Days

Den 24-25 september var North Sweden medarrangör för EU Design Days tillsammans med initiativtagaren ERRIN, det regionala forskningsnätverket som North Sweden är medlem i, och andra deltagande regioner, på flamlänska parlamentet i Bryssel. 200 deltagare samlades när Design Days arrangerades för fjärde året och har blivit en mötesplats för regionala aktörer inom design, företrädare från industrin och även EU-kommissionen samt andra aktörer inom EU som har betydelse för EU:s arbete med satsningar på design och kreativa näringar. Temat för konferensen var ”Framtidens Design” för Europa. Talare från North Sweden regionen var  Linnéa Therese Dimitriou, från Umeås Universitets, som informerade om Sliperiets nya kreativa former för att mötas där kunskap delas och nya idéer utvecklas.

151007 Linnea
 Linnéa Therese Dimitriou, konstnärlig ledare vid Sliperiet 

Excellenta och interaktiva miljöer som attraherar nya idéer och samarbeten
Som avslutande talare under EU Design Days informerade Linnéa Therese Dimitriou om Umeå Universitets projektsatsning Sliperiet som är en del av Konstnärliga Campus. Projektet är ett nytt sätt att bygga excellenta och interaktiva miljöer som inbjuder till samverkan och idéutveckling och därigenom förstärks idéer för framtidens design. Under presentationen berättade  Linnéa Therese Dimitriou, om vikten av interaktiva och kreativa miljöer som inbjuder och attraherar studenter och forskare, näringsliv och omgivande samhälle för att möjligöra att kunskaps delas och sprids. Linnea berättade om ett spännand projekt, som kallas +Project, inom 3D printing med nya affärsmöjligheter som bygger på regionens råvaror. Det handlar inte om några små utskrifter. Målet är att göra utskrifter av hus inom cellulosabaserade material. Man ska också utforska nya, cirkulära affärs- och produktionsmodeller och skapa ett kompetenscentrum för hållbart byggande och förvaltande. Vid projektets avslut 2018 ska en världsexpo byggas som positionerar regionen som världsledande inom digital tillverkning och hållbart byggande.

 

151008 errin design days 2
EU Design Days 2015

Hur ser framtidens design i Europa ut?

Under EU:s Design Days var temat framtidens design. Framtiden för designen fokuserade på tre huvudunderteman: ekodesign, social innovation och strategisk design. Som varje år, fanns också en extra workshop tillägnad kulturella och kreativa näringarna. Design Days inleddes under torsdagen med talare från bland annat Mark Nicklas, Deputy Head of Unit, DG Growth. EU-kommissionen planerar att undersöka de framtida trenderna inom design och innovation och den roll den offentliga sektorn kan spela för att stödja denna utveckling. Under tvådagarsevenemanget fanns det tid för deltagarna att diskutera i parallella workshoppar samt ett interaktivt världscafé om utmaningar och möjligheter inom framtidens design utveckling. South Denmark höll bland annat en session om hur man använder strategiskt design för att lösa utmaningar i företag och offentlig sektor och hur man kan göra det bättre.

Ta del av programmet och presentationer från EU-Design Days 2015 

Mer information om Sliperiet

Vad ERRIN?

EU: s Design Days startas av ERRIN genom deras arbetsgrupp för Design och kreativa näringar ERRIN är ett nätverk med över 126 europeiska regioner, däribland Norrbottens och Västerbottens regioner genom deras Brysselbaserade företrädare North Sweden. ERRIN underlättar kunskapsutbyte och projektsamarbete mellan dess medlemmar för att stärka regionala forsknings- och innovationskapacitet.

Läs mer om ERRIN

/Martha Bahta

07 Okt 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information