Vill du veta mer om Horisont 2020?

Under hösten arrangerar EU-kommissionen och VINNOVA en rad informationsdagar i EU där intresserade kan ta del av och få information om höstens utlysningar av Horisont 2020. Planera redan nu din höst så att du kan delta på alla intressanta möten!

I höst öppnar de nya utlysningarna av Horisont 2020. Programmet erbjuder möjligheter till FoI-finansiering för många aktörer; universitet och högskolor, näringsliv, forskningsinstitut, offentlig sektor och civila samhället. EU-kommissionen arrangerar under hösten informationsdagar och partnersökningsevents i Europa och VINNOVA kommer också att bjuda in till nationella informationsmöten.

Informationsdagarna passar bra för den som har en idé om ett samarbets- eller forskningsprojekt inom Horisont 2020 och söker likasinnade. I de flesta EU-projekt inom Horisont 2020 behöver det vara minst tre projektdeltagare från 3 olika länder. Informationsmötena är därför ett bra tillfälle att få information om innehållet i de nya utlysningarna, nätverka och diskutera projektidéer med presumtiva partners från hela Europa.

Mer information om informationsdagarna i EU

Läs mer här om Horisont 2020 på VINNOVAs hemsida

Läs mer här för information om fler informationsmöten och events om Horisont 2020

Läs mer här för alla öppna utlysningar till Horisont 2020

/Oskar Ivarsson

22 Sep 2015 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information