17 miljoner till tidigare Volvoanställda

EU-kommissionen föreslår att Sverige får närmare 1,8 miljoner euro, drygt 17 miljoner kronor, från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) för att stödja 500 tidigare anställda vid Volvo Trucks i Sverige att hitta nya jobb.

”Stora uppsägningar som dessa drabbar regionala ekonomier hårt, särskilt i glesbefolkade regioner som Västerbotten. EU finns där för att hjälpa uppsagda arbetstagare att få möjlighet till kompetensutveckling och vägledning inför sina nya jobb. Det är viktigt för oss att stödja dem på detta sätt och att hjälpa dem att hitta nya arbetstillfällen” säger Marianne Thyssen, EU:s kommissionär för sysselsättning, socialpolitik, kompetens och rörlighet på arbetsmarknaden.

Sverige ansökte om stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG) efter att 647 arbetstagare varslades från Volvo Trucks Umeå och från fyra leverantörer som direkt berördes av uppsägningarna. Till största delen handlar det om anställda vid Volvos tidigare hyttfabrik i Umeå. Produktionen där flyttades ned till västkusten. Åtgärderna som medfinansieras genom fonden ska hjälpa de 500 mest utsatta arbetstagarna att hitta nya jobb. De ska erbjudas vägledning, utbildning, jobbcoachning, råd angående egenföretagande, samt arbetssökarbidrag och reseersättning.

De totala kostnaderna för åtgärderna beräknas uppgå till närmare 3 miljoner euro, varav fonden står för nästan 1,8 miljoner (60 procent).

EU-kommissionens förslag skickas nu till Europaparlamentet och ministerrådet för godkännande.

Om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG)

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EFG), ibland även kallad Europeiska globaliseringsfonden, avser att hjälpa arbetstagare som förlorar sitt jobb till följd av den globala finanskrisen eller globaliseringseffekten, det vill säga strukturella förändringar i världshandeln (som t.ex. när ett stort företag lägger ner eller flyttar produktionen till ett land utanför EU).

Huvudregeln är att EFG kan hjälpa till när över 500 arbetstagare sägs upp på ett företag (inklusive hos leverantörer och producenter i efterföljande produktionsled) eller om många arbetstillfällen försvinner inom samma bransch i en eller flera grannregioner.

Fonden har en årsbudget på upp till 150 miljoner euro för 2014–2020. Den kan stå för 60 procent av kostnaderna för projekt som ska hjälpa arbetstagarna att hitta nya jobb eller starta eget.

Fondens ärenden handläggs av nationella eller regionala myndigheter, och varje projekt som får anslag pågår i två år.

Läs EU-kommissionens uttalande

Läs mer om EFG

/ Michele Cicchetti

16 Feb 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information