EU-kommissionen efterfrågar synpunkter om EU:s ungdomssamarbete

EU-kommissionens generaldirektoratet för utbildning och kultur har startat en utvärdering av medlemsländernas samarbete kring EU:s ungdomsstrategi. De vill veta mer om vilka åsikter som finns angående förbättringsområden och hur effektiv ungdomsstrategin är. Alla organisationer och medborgare är välkomna att tycka till.

EU:s ungdomsstrategi syftar till att uppmana ungdomar att ha en aktiv roll i samhället, samt att öka möjligheterna för ungdomar till utbildning och arbete. Detta kan exempelvis vara via volontärarbete, utbildning, anställning och entreprenörskap. Ungdomsstrategin är ett ramverk för ett samarbete inom Europa för ungdomars ökade och samma möjlighet till utbildning och arbetsmarknad.

De vill veta vad du tycker angående:

-       EU:s ungdomsstrategi (2010-2018)

-       Europeiska rådets rekommendationer om rörlighet för unga volontärer inom EU.

Tyck gärna till om initiativen och kom gärna med förbättringsförslag.

Skicka in era synpunkter senast 16 oktober 2016. Resultatet av utvärderingen kommer att publiceras i slutet av året hos EU-kommissionen.

 

Länk till utvärderingen hittar du här

Läs mer om utvärderingen och EU:s ungdomsstrategi

16 Sep 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information