Filmen tog Skellefteåklass till EU-parlamentet och ”Euroskolan”

Förra veckan fick en grupp elever från Balderskolan i Skellefteå resa till EU-parlamentet i Strasbourg för att presentera Sverige under några dagar vid ett evenemang för ungdomar. Resan var ett förstapris som eleverna tilldelas för sitt filmprojekt om hur Skellefteå och Europa har påverkats av den pågående flyktingkrisen.

Under två månader har en grupp elever från Balderskolan i Skellefteå arbetat med ett filmprojekt om flyktingkrisen och hur den påverkar både Europa och Skellefteå. Klassens lärare Benny Karlsson märkte att någon ny form av input behövdes när det gäller undervisningen i ”EU-kunskap”, som står nämnt i samhällskunskapsämnets mål. När filmen var klar skickades den in till Europakontoret i Stockholm som ansökan för Euroscola tävlingen.

’’Jag tänkte då att jag skulle försöka hitta en grupp med elever som på egen hand kunde genomföra någonting som var kopplat till EU. Egentligen alltså vad som helst. Det mynnade ut i att jag redan i augusti månad frågade eleverna om de kunde tänka sig det, och klassen svarade snabbt ja. De kom helt själva på idén om att göra en film om den så kallade flyktingkrisen.’’, sade Benny Karlsson, klassens lärare.

Euroskola är en pristävlingen där belöningen utgörs av att elever får besöka Europaparlamentet för en dag och delta i debatter och diskussioner tillsammans med gymnasieklasser från de övriga 28 medlemsländerna inom EU. När alla elever är på plats i Strasbourg delas eleverna upp i grupper tillsammans med studerande från andra medlemsländer för att vidare föra diskussioner i utskott under förmiddagen för att under eftermiddagen debattera i plenum – precis som det fungerar i verkligheten.

Läs mer om elevernas besök på Europaparlamentet i Strasbourg här.

/Aida Mehrazin 

25 Maj 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information