Fullsatt vid konferens om Smart Regions 2016 i Bryssel

Smart Regions konferens som ägde rum i Bryssel mellan 1-2 juni 2016, kastade ljus på den viktiga roll regioner har i samband med att utveckla en ny tillväxt dynamik för EU. Konferensen markerar mobiliseringen av transformation inom prioriterade områden såsom: energiomställning, digital tillväxt, cirkulär ekonomi, livsmedelsindustrin och industriell modernisering.

Regioner över hela EU har utvecklat sina nationella och regionala innovationsstrategier för smart specialisering inom ramen för en ekonomisk innovationsstrategi som redogör för de viktigaste prioriteringarna för investeringar. Nya möjligheter och utvecklingen på marknaden kommer resultera i en konkurrenskraftig union genom att framställa och matcha forsknings- och innovationsstyrkor efter affärsbehov. Ytterligare resulterade konferensen inrättandet av effektiva partnerskap för samverkan mellan regioner som åtar sig smart specialiserings prioriteringar. Den viktigaste ekonomiska källan för smart specialisering är EU:s struktur- och investeringsfonder.

"Regioner med liknande industriella tillgångar och investeringsprioriteringar kommer att kunna arbeta tillsammans med innovativa projekt som vidare kommer gynna tillväxten i Europa. Detta initiativ kommer också att hjälpa dem till fullo att ta till vara på de investeringsmöjligheter som tillhandahålls av ESI fonder, med över 120 miljarder euro som skall investeras på smart specialisering under 2014-2020. ", sade kommissionären för regional politik, Corina Creţu.

Smart Specialiseringsplattform för industriell modernisering

Under sista dagen på Smart Regions konferens lanserade kommissionen en plattform för smart specialisering med fokus på industriell modernisering. Detta nya initiativ erbjuder stöd till regioner för att främja interregionalt samarbete som bygger på att matcha smart specialiserings prioriteringar som rör industriell modernisering, som ett verktyg för att effektivisera olika processer. Syftet med detta initiativ är vidare att skapa en plattform av verksamma projekt inom nya tillväxtområden för EU genom att erbjuda råd och hjälp till regioner som har ett intresse av att upprätta förbindelser med näringslivet och forskning.

Smart specialiseringsplattformen kan med andra ord hjälpa regioner att utveckla eller dela infrastruktur såsom testanläggningar, pilotanläggningar och datacenter. En kombination av stöd kommer att ges ut i samband med projekt inom ramen för smart specialisering, där EU:s struktur- och investeringsfonder, EU:s konkurrenskraftsprogram COSME, Hosrizont 2020 och Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) kommer vara tillgängliga.

Läs mer om Smart Regions konferens 2016 här.

Läs mer om smart specialiseringsplattformen för industriell modernisering här.

 

/Aida Mehrazin 

02 Jun 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information