Green Week 2016

EU-kommissionen efterlyser evenemang med fokus på temat: ”Att investera för en grönare framtid” och vill bidra till att besvara hur man kan uppnå en smart och hållbar tillväxt i Europa. ”Green Week 2016” strävar efter att bli ett forum för intressenter och medborgare i hela Europa som vill dela med sig av sina synpunkter och visa exempel på hur dagens investeringar kan bidra till en grönare framtid för kommande generationer.

Eventen kan arrangeras på lokal, nationell eller internationell nivå under veckan mellan den 30 maj och den 3 juni 2016, samtidigt som ”Green Week 2016” huvudkonferensen går av stapeln i Bryssel. Exempel på partnerevent som efterlys är seminarier, konferenser, konstutställningar, informationskampanjer eller utbildningsträffar inom ett av följande teman:

-       Investing for greener cities (måndag 30 maj)

-       Investing in our countryside (tisdag 31 maj)

-       Investments that make it happen (onsdag 1 juni)

-       Investing in our oceans (torsdag 2 juni)

-       Investing for future generations (fredag 3 juni)

Om ditt event godkänns och beviljas status som officiellt partnerevent kommer det att publiceras på ”Green Week 2016” officiella webbsida och du kommer att kunna marknadsföra det med hjälp av EU:s officiella eventmaterial. 

Anmälan öppnar i början av mars och håller öppet fram till den 20 april.

Läs mer om ”Green Week 2016”

Är du intresserad att arrangera ett event, hör av dig till oss på North Sweden. Kontakta Martha Bahta, Communicator and Policy Adviser.

/ Michele Cicchetti

19 Feb 2016 Klimatpolitik

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information