Norrbotten får EU:s utmärkelse inom aktivt och hälsosamt åldrande

EU-kommissionen har utnämnt Norrbotten till Reference Site för aktivt och hälsosamt åldrande. Norrbotten är därmed en av de tio mest framstående regionerna i Europa som arbetar innovativt inom vård och omsorg.

Norrbotten har flera års erfarenhet av att arbeta för att utveckla digitala lösningar inom vården. De har bland annat ett drivande deltagande i gränsöverskridande innovationsprojekt inom digital hälsa och en lång erfarenhet av utveckling inom innovativa digitala lösningar. Genom att vara en del av detta nätverk samarbetar regionerna med varandra och utbyter erfarenheter inom hälsoinnovation.

I Europa ser vi just nu en åldrande befolkning, vilket innebär ökade kostnader. För att hantera dessa kostnader satsar EU-kommissionen nu mycket på innovation. Europeiska Innovationspartnerskapen (EIP) hjälper till att skapa partnerskap mellan olika aktörer inom den digitala unionen.

Att vara en Reference Site för EIP innebär att man blir identifierad som en ledare inom branschen och att man kan få med sig andra relevanta aktörer i diverse projekt.

Här bedrivs ett aktivt arbete för att förespråka ett hälsosamt och aktivt åldrande med ett övergripande mål på att öka den genomsnittliga friska livslängden för EU-medborgare med 2 år till och med 2020.

Varje referenssite tilldelas 1 – 4 stjärnor beroende på hur många kriterier de uppfyller, enbart 7 andra referenssites har fått bättre resultat än Norrbotten.  Mellan 2016 – 2018 kommer över 4 miljarder euro att investeras i innovationerna, vilket ska resultera i att 5 miljoner människors livsstandard förbättras. Europa har en åldrande population och med dessa innovationer byggs samarbete mellan gränser upp för att effektivisera arbetet och minimera risktagandet i att prova innovationsprojekt i praktiken.

Norrbotten ska tillsammans med andra Reference Sites fungera som inspirationskällor och skapar kreativa och användbara lösningar för ökad levnadsstandard och hälsa bland äldre.

Den 5 december kommer Norrbottens läns landsting tillsammans med andra Reference Sites att uppmärksammas av EU-kommissionen för arbetet med innovation inom vård och omsorg under European Summit on Innovation for Active and Healthy Ageing i Bryssel.

 

Läs mer om Norrbottens utmärkelse

Mer information om Reference Sites och vilka andra regioner i Europa som fått utmärkelsen

16 Sep 2016 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information