NSPA möte DG Regio

Styrgruppen för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) träffade genom North Swedens försorg den 15 mars EU-kommissionen på den regionala enheten, DG Regio, med ansvar för EU:s sammanhållningspolitik med regionalfonderna samt Interregprogrammen, för att diskutera den pågående OECD-studien om NSPA-regionens utvecklingsmöjligheter.  

Mikel Landabaso, Direkör för Inclusive Growth, Urban and Territorial Development and Northern Europe, DG Regio, EU-kommissionen, och Dorota Zaliwska, Enhetschef för enheten Denmark, Lithuania and Sweden, DG Regio, EU-kommissionen, deltog tillsammans med andra företrädare från EU-kommissionens finska enhet och Interregprogrammen med flera, i samtal om hur OECD-studien kan bidra till EU:s policyarbete för framtida sammanhållningspolitik. Mikel Landabaso, som i regi av North Sweden nyligen besökt Piteå i samband med Europaforum Norra Sverige där, tackade varmt för det besöket och Dorota Zaliwska kunde i sina kommentarer återkoppla till det hon på inbjudan av North Sweden fick med sig vid sin medverkan i Europaforum Norra Sverige i Umeå 2013, som en av huvudförhandlarna gentemot Sverige inför nuvarande EU-program. 

20160316 NSPA möte DG Regio

Styrgruppen för NSPA under mötet med EU-kommissionen.

Anders Josefsson från Landstinget Norrbotten och vice ordförande i Europaforum Norra Sverige, lyfte fram studiens vikt för fortsatt utvecklad samverkan inom NSPA och under mötet betonades studien som ett verktyg för det regionala utvecklingsarbetet i de 14 regionerna och för de gemensamma utmaningar regionerna i det som räknas till NSPA har att hantera.

EU-kommissionen med Mikel Landabaso i spetsen konstaterade att studien verkligen kommer i rätt läge inför att förslaget och förhandlingarna om nästa programperiod 2021-2027 och därför kan vara användbar i de diskussionerna också för EU:s vidkommande. Studien kommer att ge uppdaterade data, fakta och analyser att grunda ställningstaganden på för att ge argument för fortsatt extra intresse från EU för de nordligaste regionerna till gagn för hela EU.

Mikael Janson, direktör på North Sweden, gjorde under mötet en genomgång av studiens upplägg och underströk vikten av att inom ramen för EU:s satsning på ”smarta städer” även peka på smarta regioner utanför de stora urbana centra, vilket en samlad och väl förankrad analys med rekommendationer för relevanta områden att investera i kommer att ge förstärkta argument för.

EU-kommissionens företrädare höll med om studiens potential och önskade en fortsatt bra dialog med NSPA för att se till att studiens slutsatser kan bidra till konkreta och effektiva förbättringsförslag till EU:s framtida regionalpolitik.     

Från Norra Sverige deltog även John Kostet, Norrbottens läns landsting, och Fredrik Gunnarsson, Region Västerbotten, samt Zofia Tucinska från Mid Swedenkontoret som berättade om de kommande stegen fram till att studien presenteras i slutet av året.

Inför mötet med EU-kommissionen samlades styrgruppen för NSPA för att planera de kommande initiativen, både ute i regionerna och i Bryssel. Näst på agendan är NSPA-seminariet i Mikkeli, Finland, den 9-10 juni. NSPA planerar också att genomföra ett seminarium i samarbete med OECD under ”Open Days”-veckan, 10-13 oktober, med det planerade temat om hur man på bästa sätt kan främja innovation i glesbefolkade områden.

OECD-studien beräknas vara klar i november.  

/ Michele Cicchetti

Läs mer om Mikel Landabasos besök i Piteå

Läs mer om NSPA-seminariet med OECD i Piteå

Läs Mikael Jansons ”State of Play”, om bakgrund, syfte och planen för OECD-studien

 

16 Mar 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information