Ordförande land Slovakien

Slovakien tar över ordförandeskapet i EU och brexit – att britterna lämnar EU – svävar med sin ovisshet och kommer att dominera EU-debatten framöver.

Det är ingen lätt uppgift som Slovakien har under sitt halvår som EU:s förhandlingsledare. I ett EU som våndas över brexit och tvistar om flyktingkrisen ska det lilla Slovakien försöka få samarbetet att fungera. Trots alla orosmoln hoppas utrikesministern på en positiv vändpunkt.

- Jag ser det här som en möjlig vändpunkt för hela det här missnöjet och den dåliga stämningen i EU. Om det här följs av ett lyckat omhändertagande av flyktingkrisen och en framgångsrik fortsättning för Greklands finansiella situation så kan det här bli början på en helt ny dynamik i EU, säger Lajcak.

Innan brexit hade Slovakien tänkt att framför allt ta upp migrationsfrågor. I den frågan har Slovakien tillhört ett av EU:s mest motsträviga länder, som till och med vänt sig till EU-domstolen för att stoppa beslut som man redan varit med om att fatta - om att gemensamt omfördela asylsökande mellan EU:s medlemsländer.

Den slovakiska ordförandeskapet agenda

Programmet för den slovakiska ordförandeskapet i Europeiska unionen bygger på fyra prioriterade områden: ett ekonomiskt starkt Europa, en modern inre marknad, ett hållbart migrations- och asylpolitik och en globalt engagerat Europa.

Fyra prioriteringar

Ekonomiskt starkt Europa: Slovakien  kommer att fokusera på insatser som bidrar till att skapa en lämplig miljö för investeringar och för den fortsatta utvecklingen av EU. En gynnsam miljö är en avgörande förutsättning för utveckling och genomförande av enhetliga EU-projekt, som är fundamentala delar av modern inre marknad.

Modern inre marknad: Den inre marknaden anses vara den största bedrift i Europeiska unionen. Visionen för det slovakiska ordförandeskapet är därför att vidareutveckla förenande projekt, såsom energiunionen och den digitala inre marknaden.

Hållbara migrations- och asylpolitik: Den nuvarande flykringkrisen sätter enorm press på EU:s yttre gränser och på medlemsländerna.  Slovakiska ordförandeskapet ska därför försöka uppmuntra unionen att utveckla en mer hållbara migrations- och asylpolitik.

Globalt engagerat Europa -Slovakien strävar efter att stärka EU: s ställning i världen. I och med brexit har en krisdebatt om hur man skapar ett mer populärt EU påbörjats, och slovakerna vill arbeta med att EU ska komma närmare medborgarna.

Tre principer

De prioriterade teman som kommer att ligga i framkant av den slovakiska ordförandeskapet som drivs av tre sammanlänkade principer:

Uppnå konkreta resultat - Slovakien mål är att visa EU: s medborgare att gemensamma europeiska projekt har en praktisk betydelse för att förbättra deras livskvalitet;

Att övervinna fragmentering - Slovakien kommer att försöka uppnå resultat som bidrar till att ansluta medlemsstaterna närmare på den inre marknaden;

Med fokus på medborgaren - förmågan att leverera konkreta resultat och undvika splittring är nyckeln till att föra unionen närmare medborgarna. Den slovakiska ordförandeskapet vill återställa medborgarnas förtroende för den gemensamma europeiska projektet.

Den fullständiga texten av programmet av slovakiska ordförandeskapet finns här

/Martha Bahta

05 Jul 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information