Reves awards

Nu kan du lämna in ditt bidrag för att ha chansen att vinna REVES Excellence Award 2017. Ett pris på EU-nivå som lyfter samarbete mellan offentlig verksamhet och social ekonomi för de gemensammas bästa.

Social ekonomi är en viktig del för att kunna tackla samhällets utmaningar i en värld i förändring. Allt fler aktörer ser social ekonomi och samarbete som ett viktigt verktyg för att kunna möta framtiden på bästa sätt. Ett exempel är att partnerskap mellan aktörer är nödvändigt för att få ta del av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) i EU.

REVES (Städer och regioner i Europa för social ekonomi) främjar skapandet av samarbete mellan social ekonomi och offentlig förvaltning på lokal och regional nivå. Detta för att skapa ett samhälle som är inkluderande, deltagande och ansvarsfullt. Nu lanseras tredje upplagan av REVES Excellence Award.

Målet med REVES Excellence Award 2017 är att identifiera och belöna bra exempel på samarbeten mellan offentlig verksamhet och social ekonomi där social innovation inklusive direkt deltagande av medborgare ingår. Detta kan gälla områden som integration, digital ekonomi, arbete i ESI-fonderna, stärkande av unga, barns rättigheter och skydd och mycket mer. Genom REVES Excellence Award vill REVES belysa lyckade samarbeten inom social ekonomi och samtidigt bidra till att skapa nya samarbeten och idéer på området.

Juryn som utser vinnarna består av representanter från EU-institutionerna, internationella organisationer och plattformar för social ekonomi. Juryn kommer ha ett resultat under maj 2017. Alla berättigade ansökningar kommer publiceras i REVES årsbok 2017.

Sveriges deltagande i REVES Award

Vinnarna av REVES Excellence Award 2015 var Mamas Retro från Göteborg. Mamas Retro deltog i REVES Excellence Award med sitt arbete för att uppmuntra entreprenörskap bland arbetslösa kvinnor och transpersoner med intellektuella eller neuropsykiatriska svårigheter.

 

Under REVES Excellence Award 2013 prisceremoni var även EU-parlamentarikern Jens Nilsson värd för eventet. Jens Nilsson som bor i Östersund, sitter i REGI utskottet för regional utveckling samt är ordförande i intergruppen för social ekonomi i Europaparlamentet. Han är även en av initiativtagarna till nätverket REVES.


Lämna in ditt bidrag senast den 28 februari 2017


Offentlig förvaltning på både regional och lokal nivå samt organisationer och företag med en koppling till social ekonomi är välkomna att lämna in sitt bidrag. Fyll i formuläret via länken och skicka in till info@revesnetwork.eu.

Läs mer om North Swedens tidigare inlägg där du har chansen att tycka till om EU:s framtida sociala politik fram till 31/12.

/Anna Lundgen 

 

30 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information