Skellefteå i framkant inom tillgänglighetsarbetet i EU

Skellefteå är en av sju städer i Europa som nominerats till det europeiska tillgänglighetspriset Access City Awards 2017 som lyfter städer som ligger i framkant inom tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder. I år fick Skellefteå hedersomnämnandet för tillgängliga arbetsplatser. Nomineringen löd att Skellefteå trots sin storlek och sin geografiska placering i ett glesbefolkat område lyckats skapa tillgängliga arbetsplatser för alla.

161129AccessAwardSkeå

Skellefteå finalist i tävling om tillgänglighet och vinner hedersomnämning
I konkurrens med 44 andra europeiska städer, som i sin tur tävlat med flera andra städer i sina egna länder, har den europeiska juryn kommit fram till att Skellefteå ligger i framkant med arbetet för förbättrad tillgänglighet i stadslivet. Priset ges till en stad som på ett tydligt och varaktigt sätt har förbättrat tillgängligheten i grundläggande delar av stadslivet och som har konkreta planer på att fortsätta utvecklas. Skellefteå tilldelades ett särskilt omnämnande för sitt engagemang för att förbättra arbetsmiljön för sin äldre och funktionshindrade befolkning. Den europeiska juryn lyfte kommunens åtgärder som handlar om att skapa arbetstillfällen för människor med funktionshinder. Skellefteå sysselsätter 20 personer med en god förståelse av funktionshinder som är ansvariga för att skapa arbetstillfällen för 700 personer med funktionshinder årligen.

Fyra av fem EU-medborgare lever idag i städer. Vi ser idag en åldrande befolkning samt en ökning av personer med olika funktionshinder. I och med detta behöver städer anpassa sig och öka tillgängligheten i städerna så att det blir lättare att ta sig fram samt öka tillgängligheten på tjänster och byggnader. Om samhället inte gör detta riskerar dessa grupper att bli marginaliserade och exkluderade från delar av samhället. En begränsad tillgänglighet är inte ekonomiskt, socialt eller politiskt hållbart och framförallt är det inte rättvist.

Om EU Access City Award
EU Access City Award är ett europeiskt pris som belyser städers vilja, möjlighet och ansträngning till att säkerställa tillgänglighet för äldre och personer med funktionshinder. Årets upplaga 2017 är den sjunde upplagan då städer fick möjligheten att presentera sina aktiviteter och strategier för att bygga en stad utan barriärer och en stad med bättre platser för alla att arbeta och leva på. Access City Award är ett av sätten som EU-kommissionen vill arbeta mot ett mer jämlikt stadsliv. Genom att dela erfarenheter och öka medvetenheten kan städer i EU utvecklas tillsammans på det här området.

De nominerade
I Access City Award fick städer i Europa med över 50 000 invånare anmäla sig och i år var Skellefteå en av de sju finalisterna tillsammans med Alessandria (Italien), Chester (Storbritannien), Funchal (Portugal), Jurmala (Lettland), Lugo (Spanien) och Rotterdam (Nederländerna). I årets upplaga ansökte 44 städer från 21 EU-länder.

Förstapriset gick till Chester, Storbritannien, med nomineringen att staden visar på full tillgänglighet och visar upp sig som ett gott exempel för att investeringar i tillgänglighet lönar sig. 

29 Nov 2016 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information