2 miljoner euro för en innovativ lösning inom vattensektorn

EU-kommissionen har lanserat ”Zero Power Water Monitoring” som en tävling inom Horisont 2020:s ramar för att utmana innovatörer att komma fram till lösningar kring självdrivna och trådlösa smart sensortekniker inom vattensektorn. En vinnande lösning belönas med 2 miljoner euro.  

banner_twitter_watermonitoring

På grund av stora klimatförändringar som vi står inför, krävs det nya innovativa lösningar för att möta de utmaningar som vattensektorn har framför sig. EU-kommissionen har lanserat ”Zero Power Water Monitoring” Horizon Prize, som för samman europeiska innovatörer med syftet att stimulera innovativa lösningar baserade på självdrivna och trådlösa sensortekniker. Målet med tävlingen är att hitta metoder för att kunna skapa realtidsövervakningar av vattenresurser. Horizon priset förväntas också stimulera kreativt tänkande över etablerade vattendistributörer, leverantörer av vattenhanteringsutrustning, IKT-sektorn och industriella och akademiska forskningsorganisationer.

Horisontpriset kommer att tilldela 2 miljoner euro till varje enhet (innovatörer, små och medelstora företag och ideella organisationer som agerar på egen hand eller tillsammans med andra aktörer), som lyckas att komma fram till en genombrottslösning som kan öka självdriven energiförbrukning.

Vill ni delta i tävlingen? Lämna in ert bidrag mellan 19 december 2017 och 11 september 2018.

Tävlingens regler hittar ni här.

Mer information om tävlingen hittar ni här (eng).  

/Maria Sandberg 

31 Maj 2017 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information