Är Övre Norrland Europas entreprenörsregion 2019?

Intresseanmälan för Europas entreprenörsregion 2019 har öppnats. De regioner som har den mest övertygande och framtidsinriktade policystrategin kommer att tilldelas en entreprenörsutmärkelse: "Årets entreprenörsregion". Målet för detta initiativ är att skapa dynamiska, miljövänliga och företagarvänliga regioner över hela Europa.

Den 23 november öppnade intresseanmälan till Europeiska entreprenörsregioner (EER) som har lanserats av EU:s regionkommitté. EER är ett projekt som syftar till att identifiera och belöna regioner inom EU som visar främjande och innovativa entreprenörspolitiska strategier, oberoende av regionens storlek, befogenheter och ekonomiska resurser.

Som en del av regionen Övre Norrland kan aktörer i Norrbotten och Västerbotten ansöka om Europeiska entreprenörsregioner 2015. Bland tidigare vinnare av EER finns Södra Danmark, Helsingfors-Nyland i Finland och Katalonien i Spanien.  

Ceremonin kommer att vara i Bryssel och tilldelas de tre olika vinnarna av EER 2018 för deras strategier att öka företagsamhet och SME:s i regionen.

Sista anmälningsdag för EER 2019 är 17 april 2018. Läs mer här.

27 Nov 2017 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information