Ansök till European Broadband Awards

Är du involverad i ett projekt med syfte att förse människor med tillgång på snabbare bredband?

Nu har du chansen att söka till European Broadband Awards 2017, med syfte att förse fler med snabbt bredband. Alla projekt är välkomna, oavsett dignitet, teknologi eller region. Projekten kan vara ledda av offentlig eller privat sektor.

Vinnaren kommer att få priset av EU- kommissionens kommissionär för digitala ekonomi- och samhällsfrågor i november under Broadband Day och kommer att synas i EU- kommissionens digitala kanaler.

Din ansökan bör uppfylla och bedöms utifrån följande kriterier;
- Nya innovativa modeller för finansiering, affärsliv och investeringar
- Kostnadsreducering och investeringar i framtidssäker infrastruktur
- Territoriell sammanhållning i landsbygdsområden
- Öppenhet och driv

Du ansöker genom att ladda ner ansökningsformuläret och ansökningsmallen. Fyll sedan i dessa och skicka in dem via email. Deadline för att bidra är den 7 september 2017, 16.00.

Läs mer om hur du ansöker här
För mer information kontakta: broadband@atenekom.eu

/Sanna Schumacher

 

 

 

31 Maj 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information