EU-kommissionens ekonomiska höstprognos pekar på positiv utveckling

Den 9 november offentliggjordes EU-kommissions ekonomiska höstprognos som visar på goda visioner. Enligt prognosen kommer EU:s ekonomi fortsatt att växa under 2018 och 2019 och dessutom i den snabbaste takten på 10 år. Sveriges ekonomi blomstrar i prognosen och sysselsättningsgraden förväntas uppgå till 81,2%, vilket är den högsta i hela EU.

EU-kommissionens prognos visar på en BNP tillväxt på 2.3 % i år samt något lägre siffror på 2.1% 2018 och 1.9% 2019 vilket är betydligt bättre prognoser än vad som presenterades i vårprognosen. Gällande arbetslösheten i EU lämnar EU-kommissionen även här goda prognoser och uppskattningsvis förväntas den ligga på 7.8% i år vilket är den lägsta nivån sedan 2009. Kommande två år förväntas den sjunka ännu mer till 7.0%. Osäkerheten över att prognoserna kan bli bättre eller sämre är balanserad, som negativ trend befarar man att Brexit och ökade geopolitiska spänningar kan påverka utfallet.

Sverige går en positiv prognos till mötes

Sveriges BNP förväntas stadigt fortsätta uppåt på 3.2% i år och en mindre nedgång till 2.2% 2019. Utvecklingen leder till viktiga förbättringar av arbetsmarknadsläget i form av sänkt arbetslöshet från 6.9% 2016 till 6.3% 2019, vad som kan hindra att arbetslösheten skulle gå ned snabbare är bristen på kvalificerad arbetskraft. Riskerna för den svenska prognosen är även relativt balanserade, på den positiva sidan kan en lyckad integration på medellång sikt vara gynnsam för arbetsmarknaden. Vad man befarar kan ha en negativ inverkan är att en eventuell korrigering av bostadspriserna kan leda till att dämpa hushållens framtidstro.

Läs mer om den ekonomiska höstprognosen här.
Läs mer om prognosen för Sverige här.

/Lovisa Jonsson

17 Nov 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information