IMF beräknar ekonomisk tillväxt för Sverige och EU för 2017

Internationella valutafonden, IMF, har publicerat en ny rapport under titeln ”Världens Ekonomiska Framtidsutsikt 2017” med den senaste ekonomiska prognosen för samtliga länder. I prognosen bedömer IMF att europeisk ekonomi blir starkare än i fjol, samtidigt som svensk tillväxt ökar snabbare än vad regeringen hade beräknat. 

För EU som helhet skriver IMF upp sin förra årets prognos från 1,7 till 2,0 procent tillväxt. Enligt IMF:s beräkningar, i de flesta EU-länder ser ekonomin ut att bli starkare än vad IMF förutsade år 2016. För Sverige förväntas ekonomisk tillväxt vara 2,7 procent i år, vilket är högre än regeringens beräkningar och även IMF:s egen prognos förra året.

111

Europaportalens grafik som visar IMF:s beräkningar av den ekonomiska tillväxten år 2017.

IMF menar att förändringarna i prognosen beror på den ekonomiska utvecklingen i Europa, som ökade i slutet av 2016, tack vare de förbättrade villkoren inom global tillverkning samt effektivt handelssamarbete. IMF uppger också att en viss del av riskerna för EU:s utveckling förblir samma som i rapporten i höstas. Den största osäkerheten orsakas av låg produktivitetstillväxt, ojämlika inkomster och politisk instabilitet i medlemsländerna.

-Den globala ekonomin verkar utvecklas allt snabbare. Men även om utvecklingen ser positivt ut, är det viktigt att komma ihåg att internationella ekonomiska relationer är ytterst komplicerade, eftersom tillväxten ofta medför ojämlika inkomster mellan länderna. Ekonomiska policyer måste vara anpassade för att kunna ta itu med dessa skillnader och därmed säkerställa ekonomisk stabilitet och transparant samarbete mellan samtliga länder i världen, - förtydligar Maurice Obstfeld, IMF:s ekonomiska rådgivare, i sitt förord till den senaste prognosen.         

Läs hela prognosen på IMF:s hemsida här.

Här hittar du Europaportalens informationsgrafik med IMF:s prognos genom åren.  

/Maria Sandberg

26 Apr 2017 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information