North Sweden i Almedalen

North Sweden deltar i år vid Almedalsveckan 2–9 juli tillsammans med fler andra aktörer från Västerbotten och Norrbotten. Frågor i fokus är infrastruktur, Arktis och framtidens regionalpolitik utifrån OECD:s rekommendationer.

 

Tisdag 4 juli 2017

10.30-11.30: Arctic Maritime Transport Café
Ett seminarium för diskussioner om Arktis ökande betydelse för Sverige och EU och de krav som detta ställer på Transportsystemet med särskilt fokus på utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige. Pat Cox, europeisk samordnare för Core Network Corridor Scandinavian-Mediterranean (ScanMed) är huvudgäst i årets Almedalsvecka och medverkar som talare under eventet för samtal och diskussioner om utveckling av transportinfrastrukturen i Norra Sverige.

Medverkande:

 • Pat Cox, European Coordinator Scandinavian-Mediterranean, ScanMed
 • Erik Bergkvist, Regionråd och ordförande, Region Västerbotten
 • Maria Stenberg, Regionråd, Region Norrbotten
 • Bo Krogvig, Kommunikationsdirektör, LKAB
 • Mårten Edberg, Infrastrukturstrateg, Region Västerbotten
 • Mona Mansour, Moderator/Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office

Plats: Novgorodgränd 1, Region Västerbotten
Arrangör: North Sweden European Office i nära samarbete med Region Västerbotten och Region Norrbotten
Läs mer och ta del av programmet


13.30-15.00: OECD:s rekommendationer för starkare utveckling i Norra Sverige, nationellt och i EU

Hur utformar vi framtidens regionalpolitik, när merparten av tillväxten sker utanför städerna? OECD har kartlagt utmaningar och möjligheter för ökad tillväxt i Norra Sverige. Seminariet lyfter fram och diskuterar OECD:s rekommendationer för en starkare regional utveckling och hur vi bäst samordnar regional-, nationell- och EU-nivå för att uppnå detta.

Medverkande:

 • Chris McDonald, Ekonom, OECD
 • Sverker Lindblad, Senior Advisor, Näringsdepartementet
 • Maria Stenberg, Regionråd, Region Norrbotten
 • Carola Gunnarsson, Kommunalråd/SKL styrelse, SKL
 • Erik Bergqvist, Ordförande, Europaforum Norra Sverige
 • Jakop Dalunde, Europaparlamentariker, Miljöpartiet
 • Mikael Janson, Moderator/Chef Brysselkontoret, North Sweden
 • Arrangör: Europaforum Norra Sverige 
 • Plats: Novgorodgränd 1, Region Västerbotten
 • Mer om programmet Onsdag 5 juli

10.00-12.00: Är det någon mening med att kalla norra Sverige arktiskt?

Som medlem i Arktiska rådet har Sverige idag en arktisk strategi där delar av norra Sverige ingår. Men norra Sverige skiljer sig starkt från historiskt arktiska områden i t ex Kanada. Är det någon mening med att börja se norra Sverige som arktiskt - eller är det bara ett utrikespolitiskt drag?

Medverkande:

 • Carina Keskitalo, Umeå Universitet
 • Dieter Müller, Vicerektor, Umeå Universitet
 • Mikael Janson, North Sweden European Office
 • Anna Olofsson, Umeå Kommun

Arrangör: Umeå universitet
Plats: Novgorodgränd 1 (Region Västerbotten)
Mer om programmet

28 Jun 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information