Nytt numer av Panorama – allt om sammanhållningspolitikens framtid

Sammanhållningspolitiken står just nu inför en krävande utmaning att göra Europas ekonomi mer inkluderande samt konkurrenskraftig. I senaste numret av Panorama, EU:s officiella tidning för alla som är intresserade av regional utveckling, är temat just sammanhållningspolitiken. Här hittar du artiklar som olika företrädare för EU-institutioner, nationella regeringar, regionala myndigheter, föreningar och universitet har tagit fram i diskussionen om sammanhållningspolitikens framtid efter 2020. 

 

panorama

Panorama, EU:s officiella tidning för alla som är intresserade av regional utveckling

Det senaste numret av tidningen Panorama ges ut i samband med EU:s sammanhållningsforum, som äger rum den 26–27 juni i Bryssel och som kommer att vara en viktig milstolpe i diskussionen kring sammanhållningspolitikens framtid efter 2020.

I det aktuella nummer läggs också stor vikt på smart specialiseringsstrategier, eftersom många EU-medborgare understryker deras betydelse och vill se konceptet utvecklas vidare. I tidningen hittar ni dessutom slutsatser från den senaste Eurobarometerundersökningen om medborgarnas medvetenhet och uppfattning om regionalpolitik. Där finns det även en förhandsgranskning av BNP-data från den kommande sjunde sammanhållningsrapporten samt ett samtal kring teman för årets europeiska vecka för regioner och städer.

Panorama ges ut av EU-kommissionen kvartalsvis för att informera om aktuella händelser inom Europas regionalpolitik.

Mer om det samt om andra viktiga frågor kring sammanhållningspolitik hittar du i det senaste numret av Panorama här.

Här hittar du North Swedens direktörs, Mikael Jansons, senaste artikel om sammanhållningspolitikens återkomst.

Mer information om Sammanhållningsforumet 2017 hittar ni här.

/Maria Sandberg

21 Jun 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information