Svenska EU-parlamentariker om EU:s hetaste frågor

De svenska EU-parlamentarikerna tror att Brexit och flyktingfrågan kommer att vara de mest diskuterade frågorna under hösten. För våra skogrika regioner är dock den mest aktuella frågan i EU den som rör skog och mark.

Frågan om vad skogen ska ha för roll i bekämpning av klimatförändringar är aktuell i EU och svenska EU-parlamentariker anser frågan betydelsefull för Sverige. EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) kommenterar skogsfrågan till Europaportalen och poängterar den viktiga rollen Sverige har i skogsbruk;

— För att Sverige ska kunna fortsätta bruka skogen på ett hållbart sätt så är det viktigt att de föreslagna förändringarna i regelverket kring avverkning inte röstas igenom. Sverige har idag ett av de mest hållbara skogsbruken i hela Europa, och så ska det fortsätta vara.

Brexit och flyktingfrågan

När det gäller frågor som är i hetluften för hela EU nämns Brexit och migrationsfrågan av flertalet parlamentariker. Skilsmässan mellan EU och Storbritannien är komplicerad. Hittills har förhandlingarna om Storbritanniens EU-utträde knappt nått några framsteg och tidsplanen för framtidens förhandlingar är oklar.  Tio av de svenska ledamöterna anser att detta kommer att vara en av de viktigaste frågorna i höst eftersom förhandlingarna är betydelsefulla då de kan påverka EU i stor utsträckning om de skulle misslyckas. 

— Brexitförhandlingarna handlar om enormt massa saker och misslyckas man blir det allvarliga konsekvenser. Det blir värst för Storbritannien, men illa också för oss. Sverige måste ligga på för att vi ska få en bra lösning, sade EU-parlamentarikern Max Andersson (MP) till Europaportalen.

Flyktingfrågan har orsakat tvister då inte alla EU-länder klarat av att komma överens om hur asylpolitiken ska se ut. Länderna skulle ena sig redan innan sommaruppehållet om den framtida strategin för asylpolitik men Polen och Ungern vill inte se en jämn fördelning av asylsökande till alla EU-länder. Majoriteten av de svenska EU-parlamentarikerna betraktar asylpolitiken som en mycket viktig fråga dock från olika perspektiv.

Det återstår att se vad som kommer att hända under hösten inom dessa heta EU-frågor. Andra ämnen som de svenska ledamöterna anser betydelsefulla är sociala pelaren, terrorism, klimat och försvar.

Minst tre ledamöter har pekat ut någon av nedanstående punkter som höstens viktiga EU-frågor:

  • Asyl och migration
  • Brexit
  • Sociala pelaren / socialt toppmöte Göteborg
  • Klimat
  • Sveriges skogar och utsläpp av växthusgaser / LULUCF (land use, land use-change and forestry)
  • Försvar
  • Bekämpa terrorism
  • Värna öppen handel mot protektionism


Läs hela artikeln här

18 Sep 2017 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information